Sartlar Kosullar

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Aşağıda yer alan “Kullanım Şartları” çerçevesinde “Sitelerimiz”  https://www.dolimio.com “Firmamız” aşağıdaki iletişim bilgileri ile ulaşabileceğiniz Tema Ticaret Şirketi’ni ifade eder. 

Tuna Yılmaz – Tema Ticaret

Cuma Mahallesi, Fatih Rüştü Zorlu Caddesi, 31 – 09370 Karacasu /Aydın                            

Telefon: +90 256 441 3535

Mobile: +90 505 009 0909

E-Mail:  info@dolimio.com

Sitelerimiz’den ya da Sitelerimiz’i kullanarak yaptığınız tüm alışverişler veya diğer işlemler yoluyla edindiğimiz tüm bilgiler, aşağıda yer alan Kullanım Şartları ile ayrıca gereken noktalarda onaylamanız istenecek Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi gibi diğer sözleşmelerde yer alan ek şartlara tabi olacaktır. Sitelerimiz’i kullanmadan önce her defasında lütfen bu kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. 

Sitelerimiz’e girmeniz veya Sitelerimiz’deki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki Kullanım Koşulları’nı kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

Sitelerimizi kullanmakla Sitelerimizi kullanımınız için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında aşağıdaki Kullanım Şartları dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve Sitelerimizi bu Kullanım Şartları tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Reşit değilseniz veya web sitesini kullanmaya yetkili değilseniz ya da bu Kullanım Koşulları’nın şart ve koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen Sitelerimiz’i kullanmayınız ve derhal Sitelerimiz’den çıkınız. 

Sitelerimize girilmesi, Sitelerimiz ya da Sitelerimiz’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Firmamız sorumlu değildir. 

Firmamız Sitelerimiz ve Sitelerimiz uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Sitelerimiz’i Kullanma Koşulları ile Sitelerimiz’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Sitelerimizi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Sitelerimizde yayım anında yürürlüğe girer. Sitelerimiz’in kullanımı ya da Sitelerimize giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. 

Sitelerimiz Firmamızın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Firmamız bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Sitelerimiz’in diğer internet-web sitelerine veya mobil uygulamalara bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ve uygulamalara ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir. Sitelerimiz’den reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden ve uygulamalardan bilgi kullanımları, keza sitelerin ve uygulamaların etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Firmamız sorumlu değildir. 

Kullanıcı, Sitelerimiz içindeki faaliyetlerinde, Sitelerimiz’in herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Ayrıca, kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

Kullanıcı, Sitelerimiz’in kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

Firmamız Sitelerimizde kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Firmamızla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Firmamızın kullanıcıların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle diğer kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Sitelerimiz’in genel görünüm ve tasarımı ile Sitelerimiz deki tüm bilgi, resim, Doli Mio markası, Sitelerimizin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyaller (bundan sonra “Materyal”/”Materyaller” olarak anılacaktır) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları Firmamıza veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitelerimiz de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayınlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitelerimiz’in bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Firmamızın Burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. 

Firmamızın kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) hukuken mücbir sebep sayılan herhangi bir durumdan dolayı işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez veya geç ifa edilebilir hale gelirse, Firmamız bundan sorumlu olmayacak, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan hak ve yükümlülükler askıya alınacak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 
Firmamız dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına Sitelerimize her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.